Skip to main content

Media Inside Out เชิญผู้สนใจร่วมฟังคนทำสื่อสนทนา 
หัวข้อ "อวสานตอบโจทย์ ..ศึกนอก หรือศึกใน?"
ผู้ร่วมสนทนา
จอม เพชรประดับ
ประวิตร โรจนพฤกษ์
อธึกกิต แสวงสุข (ใบตองแห้ง)
พิณผกา งามสม
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 10:00-12:00 น.
ที่ระเบียงกาแฟ, มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์
328/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชเทวี)
สำรองที่- ติดต่อ คุณพรรณี 086 3661982 หรือ คุณกนกวรรณ 081 0059768
หรืออีเมล์ [email protected]
*รับจำนวนจำกัดมาก*

Media Cafe สื่อสนทนาครั้งที่ 2/2556