ส่องสื่อไทย

สื่อหลอมรวม...หลอมรวมอะไร ?
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ ส่องความพยายามนำแนวคิด Media Convergence มาปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ "การเข้ามาของสื่อใหม่" ของสื่อไทยทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก เพื่อลองหาคำตอบว่าความพยายามเหล่านั้นจะนำไปสู่ คุณภาพข่าว วงการสื่อและคนข่าวแบบใดนับจากนี้
2012-07-24
อนาคตของสื่อไทย: โอกาสของสื่อใหม่ภายใต้การผูกขาดของสื่อเก่า
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ฉายภาพทิศทางการเปลี่ยนแปลงสื่อไทย ทั้งเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อเก่า บทบาทภาครัฐ การเข้ามาของสื่อใหม่ และที่สำคัญความท้าทายที่กำลังเผชิญ
2012-07-20
การทำสื่อในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้:  ปฏิบัติการเข็นครกขึ้นภูเขา
“นวลน้อย ธรรมเสถียร รายงานสถานการณ์ล่าสุดของการทำข่าวในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งสื่อกระแสหลักและทางเลือก เพื่อตอบคำถาม ทำไมทำได้แค่นี้”
2012-07-14