ส่องสื่อไทย

หมาเฝ้าบ้านยังมีความจำเป็นอยู่ แต่เป็นหมาของผมคนเดียว และทุกคนควรจะเลี้ยงหมาได้แล้ว..สื่อควรเลือกข้างว่ามี Ideology...
ไม่เคยเชื่อว่าสื่อใหม่ สื่อเก่า ใครจะแพ้ ใครจะชนะ เพราะต้องทำงานร่วมอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน..ประชาชนทำหน้าที่ในการรายงานสิ่งที่เห็นเบื้องต้นไปแล้ว...
การทำหน้าที่สื่อที่จะเป็นตะเกียง เราต้องบอกว่านัยยะของมันคืออะไร..ภารกิจการเป็นหมาเฝ้าบ้านก็ยังคงต้องทำอยู่..นิรันดร์ เยาวภาว์...
ไม่ว่าจะเป็นสื่อดั้งเดิมหรือสื่อใหม่ ยังคงต้องมีบทบาท “หมาเฝ้าบ้าน” อยู่ เพียงแต่มีคำถามว่าเราจะทำหน้าที่ “ตะเกียง”คอยชี้นำสังคมด้วยไหม.....
จริยธรรมด้านวิชาชีพไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าโลกของสื่อสารมวลชนจะเปลี่ยนไปอย่างไร..หลักความจริงจัง  อัตลักษณ์  การตรวจสอบความจริงของผู้มีอำนาจในสังคม...
รักขิต รัตจุมพฏ ส่องวงการสื่อบันเทิงไทย ผ่านวิวาทะร้อนกรณี "ดาราสาวชื่อดังปะทะบริษัทออแกไนเซอร์" เรื่องจ่ายค่าตัวไม่ครบ จนลามสู่เรื่องใหญ่กว่า.....
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ ส่องความพยายามนำแนวคิด Media Convergence มาปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ "การเข้ามาของสื่อใหม่"...
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ฉายภาพทิศทางการเปลี่ยนแปลงสื่อไทย ทั้งเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อเก่า บทบาทภาครัฐ การเข้ามาของสื่อใหม่...
“นวลน้อย ธรรมเสถียร รายงานสถานการณ์ล่าสุดของการทำข่าวในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งสื่อกระแสหลักและทางเลือก เพื่อตอบคำถาม ทำไมทำได้แค่นี้”

Pages