ส่องสื่อไทย

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ถามหาความละเอียดอ่อนของสื่อในการรายงานข่าวประเด็นที่อ่อนไหว หลังพบสื่อไทยไปคนละทางในการรายงานข่าวปราสาทพระวิหาร  
ใบตองแห้งวิพากษ์ข้อค้นพบ “10 วิธีแทรกแซงสื่อสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์” ของรุจน์ โกมลบุตร นักวิชาการสื่อสารมวลชน.. “มีสาระให้ถกแค่บางข้อ”
UN Women วิพากษ์สื่อไทยไม่ทันกระแสสังคมด้านมิติทางเพศ เรียกร้องให้เพิ่มพื้นที่ข่าว 15 % เพื่อสิทธิของหญิงและเพศที่หลากหลาย
ขณะที่สื่อกำลังทำหน้าที่ “ปกป้องพระพุทธศาสนา” อย่างแข็งขัน พระมหาพิศุทธิ์ วิสุทฺโธ พระหนุ่มรุ่นใหม่ ที่ให้ความสนใจความเคลื่อนไหวของโลกผ่านสื่อ...
พิณผกา งามสม วิเคราะห์การบริโภคข้อมูลและการใช้สื่อแบบย้อนแย้งในโลกออนไลน์ ผ่านปรากฏการณ์หน้ากาก Guy Fawkes ในไทย
Despite a long way to go, new generations of editors and communications experts are optimistic in using new and social media for good governance and...
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่ออาวุโสต่างสำนักร่วมถกประเด็นความเป็น “มืออาชีพ” และ “จรรยาบรรณ”ของสื่อหลักปัจจุบัน ที่ถูกท้าทายโดยทุน อุตสาหกรรมสื่อ...
วันนักข่าว 5 มีนาคม ปี 2556 นี้ ใบตองแห้ง เจาะข่าวกระบวนการ “สรรหา” นายกสมาคมนักข่าวคนใหม่มาเล่า พร้อมข้อเสนอชวนคนทำสื่อ “เลือกนายก(นักข่าว)...
The pro-amendment content use straight language and reasoning in their attempt to convince readers. Newspaper content that are opposed to the...
สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ เล่าประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ภาษาจีนในไทย จากยุค “ความเป็นจีน” มาสู่ยุค “ลูกจีนรักชาติ"

Pages