ส่องสื่อไทย

“News” in Special Situation
Media Inside Out held a discussion with editors and documentary film producer reflecting their works under military rule. 
2015-06-29
Veteran journalists in the world of new media
Media Inside Out discusses with three Thai senior journalists about new media speed, dramatic reporting, bias & why and how they use social media
2015-06-03
สื่อ 57 ‘เห-ดแหม่
ใบตองแห้งสรุปความเคลื่อนไหวของสื่อไทยในรอบปี 2557 จากม็อบ สู่อุ้งมือทหาร 
2015-01-06
Female Reporter in Male Territory
Thailand’s most acclaimed reporters on military affairs talks about her works, pressures and expectations from all sides.
2014-08-13
ข่าวที่ไม่เขียน..บทเรียนนอกตำราของคนทำสื่อ
สามบรรณาธิการ หนึ่งนักเขียน มองอดีต-ปัจจุบัน-และอนาคตของคนทำสื่อบนเสรีภาพที่ถูกขีดวง
2014-08-09
Rape Crimes: Who’s to Blame?
Does death penalty just scratch the surface of the problem?  A recent Media Inside Out discussion shed light on deeper causes of rape crimes.
2014-08-04
วาสนา นาน่วม นักข่าวหญิงในพื้นที่ผู้ชาย
อารี ชัยเสถียร ถาม วาสนา นาน่วม ตอบ เรื่องการทำข่าวในพื้นที่ทหาร และการคัดกรองข่าวภายใต้ คสช.
2014-07-30
Paving Ways for Peace Journalism
Civil and Mainstream Media Play Parts in Fostering Peace Process in Southern Thailand
2014-04-04
สื่อกระแสหลักกับข่าวสันติภาพชายแดนใต้
มุมมองต่อสันติภาพและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ของนักวิชาชีพและนักวิชาการ กับความพยายามของพวกเขาในการนำเสนอเรื่องราวความรุนแรงของชายแดนใต้ เชิงสันติภาพอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางโครงสร้างรวมศูนย์ขององค์กรสื่อไทย 
2014-03-31
วิบัติสื่อ
ส่งท้าย ‘วันนักข่าว’ ปีที่ 59 ใบตองแห้งแกะรอยสื่อเลือกข้าง เปิดวาระวิบัติสื่อไทยในวิกฤตการเมือง
2014-03-05