คุยกับจอม เพ็ชรประดับ ในวันรายการหลุดผัง (อีกแล้ว)