Skip to main content

 

 

(เรื่องบทบาทสื่อยุคนี้ ผมคิดว่า)เราต้องเน้นที่ข้อเท็จจริง ต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริง เพียงแต่ว่าอย่างข่าวเวลานักการเมืองพูดอะไรออกมานี่ เราจะรายงานว่าเขาพูดอะไรเฉยๆ หรือว่าหยิบประเด็นที่เป็นนัยยะออกมาพูด ถ้าเรารายงานเพียงแค่ว่าเขาพูดอะไรออกมาเฉย ๆ เราก็เป็นเพียงเครื่องมือนักการเมืองที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเอง ปกป้องตัวเอง หรือยืนยันความถูกต้องของตัวเขาเอง แต่ว่าการทำหน้าที่สื่อที่จะเป็นตะเกียง เราต้องบอกว่านัยยะของนักการเมืองมันคืออะไร

ส่วนคำถามที่ว่ามันผูกขาดหรือเปล่า เราก็ไม่ได้ผูกขาด เราก็รายงานไปตามข้อมูล ข้อเท็จจริงสิ่งที่เราได้มา เราก็ไม่ได้ไปยั่วยุว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเราว่าเป็นคนไม่ดี คือจริงๆ การทำสื่อหรือว่าคนที่อยู่ในวงการสื่อ ในนามองค์กร เราก็สังกัดสภาหนังสือพิมพ์ และก็ในนามส่วนตัวนักข่าวทุกคนก็เป็นสมาชิกสมาคมนักข่าว ซึ่งมันก็มีแนวปฏิบัติ มีแนวจริยธรรมกำกับ ถ้ามันเกินไป มันก็จะมีวิธีการที่ตักเตือน

ประเด็นที่ถามผมไม่ได้เตรียมตัวเท่าไร แต่ประเด็นที่เตรียมมาพูดจะเป็นประเด็นสื่อออนไลน์ว่า ภารกิจ หน้าที่ ในอนาคตมันจะเป็นอย่างไร จะเป็นแค่หมาเฝ้าบ้านอย่างเดียวพอหรือเปล่า สิ่งที่จะมาพูดเตรียมมาในฐานะที่เป็นตัวแทนของสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ ก็อยากจะมาพูดถึงบทบาทสื่อออนไลน์ ก็ที่จริงทั้งอาจารย์สมเกียรติ และพี่จักรกฤษก็ได้พูดไป ก็อยากจะยืนยันว่าภารกิจการเป็นหมาเฝ้าบ้านนี่ก็ยังคงต้องทำอยู่ ในเรื่องจริยธรรมก็ต้องยึดมั่น หลักจริยธรรมทั้ง 28 ข้อก็ต้องให้อยู่ในนั้น

สิ่งที่เพิ่มขึ้น ก็ด้วยความที่ปัจจุบันนี้อย่าลืมว่าการพัฒนาในการติดต่อสื่อสารมันมีช่องทางที่จะทำให้การสื่อหรือว่าการพูดคุยกัน การสื่อข่าว กระจายข่าวระหว่างประชาชนด้วยกันมันมีหลากหลายช่องทาง ก็ยังมีสื่อภาคประชาชนที่ใช้โซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือว่าบางคนก็อาจจะมีเว็บไซด์เป็นของตัวเองที่ไปทำหน้าที่ในด้านการดำเนินข่าว ซึ่งในนามของสื่อที่เป็นมืออาชีพและก็ในนามผู้สื่อข่าวออนไลน์เอง เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้  อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้องค์กรสื่อวิชาชีพ รวมตัวกันตั้งเป็นชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์ขึ้นมาในปี 2522 และได้การรับการยกระดับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่นามา(เป็นสมาคม)

งานของสมาคม เราก็มีกิจกรรมหลายๆ อย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวของสื่อหลักหรือว่าสื่อวิชาชีพ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อทั้งหมด ต่อการเกิดขึ้นของ Social Network ต่อการเกิดขึ้นของสื่อภาคประชาชน กิจกรรมงานของสมาคมทุกปีก็จะมีการอบรม ล่าสุดก็คือเรามีการอบรมนักข่าวดิจิตัล เรามีการอบรมเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียในการรายงานข่าว ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการใช้ ทวิตเตอร์ ใช้เฟสบุ๊กของนักข่าว ส่วนใหญ่แต่ละคนก็คือใช้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน บางคนอาจจะใช้เพื่อหาข้อมูลมาเขียนเป็นข่าว ใช้ติดต่อแหล่งข่าว หรือว่าบางคนใช้มอนิเตอร์ความเคลื่อนไหว

ทีนี้งานสมาคมของเราก็คือว่าเราจะจัดระบบการใช้ Social Media ให้เป็นระบบ ให้มันเป็นวิธีการมากขึ้น เราได้จัดอบรมเมื่อเดือนมิถุนายน มีอาจารย์มานะ (ตรีรยาภิวัฒน์) เป็นวิทยากร และมีหลายๆ ทีม ก็เป็นงานของสมาคมที่จะทำต่อไป เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในวงการสื่อ

 

หมายเหตุ เรียบเรียงจากการนำเสนอ นิรันดร์ เยาวภา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และเว็บมาสเตอร์ ASTVManager.com ในเวทีเสวนา รู้ทันสื่อยุคออนไลน์ แค่หมาเฝ้าบ้านไม่พอ? ในวาระงานเปิดตัวกลุ่ม มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2555

 

 

 

รู้ทันสื่อยุคออนไลน์(3)..ในสายตา 'นิรันดร์ เยาวภาว์'