สีสันสื่อ

อัจฉรา อัชฌายกชาติ นักข่าวอาวุโสชวนอ่านหนังสือพิมพ์ “ลูกศิลป์” ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร...
วิก ท่าพระจันทร์  หยิบหนังดัง Wage the Dog มาส่องสิ่งที่เราเรียกกันว่า " ข่าว " เพื่อตั้งคำถามสำคัญ "นั่นเหตุการณ์จริง" หรือ "สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา"
“วิก ท่าพระจันทร์ ชวนดูหนังดังของอเมริกาเมื่อสามสิบปีก่อน หนังที่พูดเรื่องที่สังคมไทยกำลังถกเถียงปัจจุบัน..โรงไฟฟ้านิวเคลียร์...

Pages