คอลัมน์

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี's picture
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี กระตุกต่อมคิดวงการสื่อ วิพากษ์ความเห็นที่ไร้ความรู้ของคนทำข่าว จากกรณี UNHCR ถึงเรื่องอื่นๆ
ณรรธราวุธ เมืองสุข's picture
ส่งท้ายปี 2557 จากสื่อถึงสื่อ ว่าด้วยการตั้งสารพัดฉายาให้แหล่งข่าว.. แค่ “ล้อเล่น” แต่ “ลืมเลือน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”?
สุชาดา's picture
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ เล่าภาคพิสดารของวงการสื่อหลังเปิดข่าว "หลุด ! เอกสารภายในฝ่าย PR ธุรกิจยักษ์ใหญ่ จ่ายสื่อ-ลบกระทู้-อ้างชื่อนักวิชาการ"
เพ็ญนภา หงษ์ทอง's picture
เพ็ญนภา หงษ์ทอง เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง 4 องค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชนของไทย ถามหาปฏิกิริยาหลังประวิตร โรจนพฤกษ์ แห่งหนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น...
เพ็ญนภา หงษ์ทอง's picture
บันทึกความเคลื่อนไหวของคนทำสื่อ ในวันที่สองของการที่ทหารประกาศใช้ “กฎอัยการศึก” 
เพ็ญนภา หงษ์ทอง's picture
เพ็ญนภา หงษ์ทอง ส่งคำถามเปิดผนึกถึงสมาคมนักข่าวฯ ถึงคำนิยามของ “เสรีภาพสื่อ” กับเสรีภาพของสมยศ พฤกษาเกษมสุข บรรณาธิการที่ถูกจองจำมานานถึงสามปี
สุชาดา's picture
สุชาดา จักรพิสุทธิ์  สะกิดวงการสื่อ เปิดความหมายการเซ็นเซอร์ที่ไร้รูปรอยผ่านหลักสูตรสร้างเครือข่าย
Nithinand's picture
จากในสู่นอก..นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ วิพากษ์บทสนทนาว่าด้วย “จริยธรรมสื่อ” ที่กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อของวงการสื่อไทยยุคดิจิตัล
เพ็ญนภา หงษ์ทอง's picture
อคติในการเสพสื่อของสังคมไทย จากกรณี เควิน คาร์เตอร์ และภาพนกแร้งกับรางวัลพูลิตเซอร์ของเขา
บัณรส บัวคลี่'s picture
บัณรส บัวคลี่ เปิดประสบการณ์การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่พบว่ากฎหมายไม่ได้เป็นหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลและคุณภาพข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ 

Pages