คอลัมนิสต์

ความรู้นักข่าว
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี กระตุกต่อมคิดวงการสื่อ วิพากษ์ความเห็นที่ไร้ความรู้ของคนทำข่าว จากกรณี UNHCR ถึงเรื่องอื่นๆ
2015-01-24
ฉายาแหล่งข่าว.. เส้นแบ่งของสีสัน และศักดิ์ศรีมนุษย์
ส่งท้ายปี 2557 จากสื่อถึงสื่อ ว่าด้วยการตั้งสารพัดฉายาให้แหล่งข่าว.. แค่ “ล้อเล่น” แต่ “ลืมเลือน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”?
2015-01-01
อำนาจเหนือสื่อ-ภาคพิสดาร
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ เล่าภาคพิสดารของวงการสื่อหลังเปิดข่าว "หลุด ! เอกสารภายในฝ่าย PR ธุรกิจยักษ์ใหญ่ จ่ายสื่อ-ลบกระทู้-อ้างชื่อนักวิชาการ"
2014-07-28
จดหมายเปิดผนึกถึง 4 องค์กรวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน
เพ็ญนภา หงษ์ทอง เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง 4 องค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชนของไทย ถามหาปฏิกิริยาหลังประวิตร โรจนพฤกษ์ แห่งหนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น ถูกเรียกรายงานตัว   
2014-05-25
บันทึกกันลืม ว่าด้วยปฏิกิริยาคนทำสื่อเมื่อทหารถือปืนมาปิดตึก
บันทึกความเคลื่อนไหวของคนทำสื่อ ในวันที่สองของการที่ทหารประกาศใช้ “กฎอัยการศึก” 
2014-05-22
สมยศ-เสรีภาพสื่อ-เสรีภาพที่ถูกคุกคาม
เพ็ญนภา หงษ์ทอง ส่งคำถามเปิดผนึกถึงสมาคมนักข่าวฯ ถึงคำนิยามของ “เสรีภาพสื่อ” กับเสรีภาพของสมยศ พฤกษาเกษมสุข บรรณาธิการที่ถูกจองจำมานานถึงสามปี
2014-05-01
เซ็นเซอร์เชิงวัฒนธรรม
สุชาดา จักรพิสุทธิ์  สะกิดวงการสื่อ เปิดความหมายการเซ็นเซอร์ที่ไร้รูปรอยผ่านหลักสูตรสร้างเครือข่าย
2014-04-08
จริยธรรมสื่อมีไว้ถือเล่นๆ
จากในสู่นอก..นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ วิพากษ์บทสนทนาว่าด้วย “จริยธรรมสื่อ” ที่กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อของวงการสื่อไทยยุคดิจิตัล
2014-03-07
สาร สื่อ และอคติในการเสพ
อคติในการเสพสื่อของสังคมไทย จากกรณี เควิน คาร์เตอร์ และภาพนกแร้งกับรางวัลพูลิตเซอร์ของเขา
2014-02-04
สิทธิรู้ข้อมูลข่าวสารแย่พอๆ กับการเมืองไทย
บัณรส บัวคลี่ เปิดประสบการณ์การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่พบว่ากฎหมายไม่ได้เป็นหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลและคุณภาพข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ 
2013-12-21