MIO คาเฟ่

“Super Aunties”
Is the use of the term "Super Aunties" a form of sexism and ageism? Or, just a derisive joke?
2014-07-17
‘มนุษย์ป้า’ ในวาทกรรมสื่อและสังคม
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เปิดวงสนทนาว่าด้วย “มนุษย์ป้า” จากมุมมองและประสบการณ์ของคนต่างเพศ ต่างวัย 
2014-07-15
ภัยคุกคาม กับ เสรีภาพสื่อไทย เสรีภาพสื่อเพื่อนบ้าน
บทสนทนาของสื่อในวาระวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ภายใต้คำขวัญ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” ที่เสรีภาพสื่อไทยและสื่อในภูมิภาคยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง 
2014-05-11
การเมืองเรื่องแขกรับเชิญ..แทรกแซงสื่อ VS สื่อเลือกข้าง
พิธีกร, โปรดิวเซอร์, นักวิจารณ์สื่อ ร่วมกันเปิดการเมืองเบื้องหลังรายการทอล์คประเด็นการเมือง..ทั้งแทรกแซงสื่อ และสื่อเลือกข้าง
2014-05-08
จากสื่อสู่โศกนาฏกรรม
ทบทวนบทบาทการทำงานของสื่อที่นำสู่โศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์เชื่อมสู่ปัจจุบันและอนาคตการทำงานของสื่อไทยท่ามกลางสังคมแตกแยก 
2013-11-27
สื่อในม๊อบ เราจะทำงานกันอย่างไร
ความท้าทายสำคัญของสื่อในยุคที่สังคมเลือกข้าง คือสื่อจะทำหน้าที่ของตนโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกที่เอนเอียงในสังคมได้อย่างไร มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อที่ทำข่าวการชุมนุมเคลื่อนไหวร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดในการทำหน้าที่ของพวกเขา
2013-11-26
สื่อไทยกับวาทกรรม ได้ดินแดน เสียดินแดน
การผลิตซ้ำวาทกรรมว่าด้วยการได้และเสียดินแดนภายหลังศาลโลกมีคำตัดสินคดีปราสาทพระวิหารในวันที่ 11 พฤศจิกายน ทำให้เกิดวิวาทะว่าด้วยความเห็นและความจริงในการนำเสนอข่าวคำตัดสินของโลก มีเดีย อินไซด์ เอาท์ ชวนคนทำสื่อเสวนาเพื่อสังคมตระหนักรู้ในวาทกรรมของคนทำสื่อ
2013-11-21
สื่อชายขอบกับการเปิดพื้นที่สร้างสันติภาพ
มีเดีย อินไซต์ เอ้าท์ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ชักชวนสื่อทางเลือกในพื้นที่ความขัดแย้งสามจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งวงสนทนาบอกเล่าประสบการณ์และแรงกดดันในการพยายามใช้การทำหน้าที่สื่อสร้างสันติภาพท่ามกลางความขัดแย้ง 
2013-09-19
ฟังสื่อพูด เรื่องสื่อพลาด
ด้วยธรรมชาติของสื่อที่ทำงานแข่งกับเวลา ความผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูลย่อมเกิดขึ้นแม้จะมีความระมัดระวังเพียงใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือ เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้ว สื่อควรจะมีท่าทีต่อความผิดพลาดของตนอย่างไร และสังคมควรจะตอบสนองต่อความผิดพลาดและท่าทีของสื่อ หลังจากตระหนักถึงความผิดพลาดนั้นอย่างไร และนี่เป็นประเด็นที่ MIO Cafe ครั้งที่ 7 หยิบมาสนทนาพูดคุยกัน ภายใต้หัวข้อ “ฟังสื่อพูด เรื่องสื่อพลาด”
2013-08-06
สื่อกับการรายงานข่าวกระบวนการสันติภาพ
เสวนาของคนทำสื่อ เพื่อมองหาข้อบอกพร่องและวิธีการปรับตัวร่วมกันเพื่อขานรับภารกิจใหม่ที่เป็นความท้าทายอย่างสำคัญในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพ
2013-07-16