เบอร์มีสแคท – ไซมีสแคท same same but different : ปัจฉิมกถางานเสวนา “ชาญวิทย์ เกษตรศิริ กับ พม่า”