Skip to main content

 

ผู้ร่วมสนทนา
• เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการอาวุโส ไทยพีบีเอส
• สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ The Nation
• ซก สุวรรณ ประธานกรรมการสื่อมวลชนกัมพูชา และรองเลขาธิการสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน
• ประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

• จอม เพชรประดับ ดำเนินรายการ

“ไทย-กัมพูชา-ปราสาทพระวิหาร..รู้ทันข่าว รู้ทันสื่อ”