Skip to main content
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เปิดเวทีถามหาความโปร่งใสในการสรรหาผู้อำนวยการทีวีสาธารณะคนใหม่ 
2017-05-30
ส่องสื่อไทย
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนมองปรากฏการณ์ กสทช. จับจ้องมองวอยซ์จนจอดำ ฤาจะเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดรายการวิเคราะห์ข่าวการเมือง?
2017-05-07
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนย้อนอ่านประวัติศาสตร์เพื่อนบ้าน ผ่านข้อถกเถียงถึงละคร “เพลิงพระนาง” 
2017-04-21
ส่องสื่อสาธารณะ
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนถอดสลักประตูบ้านไทยพีบีเอส เปิดข้อมูลจากในสู่นอก... และจากนอกสู่ใน 
2016-07-05
สีสันสื่อ
อดีตคนทำข่าวดูภาพยนตร์ “Spotlight” แล้วชวนย้อนดูเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสำนักสื่อไทย - ว่าด้วยข่าวสืบสวนกับทีมเวิร์ค และทรัพยากรในการทำข่าว
2016-01-30
ส่องสื่อไทย
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อมาร่วมส่องไทยพีบีเอส ทบทวนบทบาท “สื่อสาธารณะ” ก่อนถูกเปลี่ยนสถานะเป็น “กลไกขับเคลื่อนสังคม”
2016-01-25
สีสันสื่อ
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนดูหนังฟังสนทนาว่าด้วย “รักเช่นนี้” ที่ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมที่เพรียกหาเสรีภาพและประชาธิปไตย
2015-08-27
สีสันสื่อ
เพ็ญนภา หงษ์ทอง ชวนย้อนดูภาพยนต์สะท้อนบทบาทอันทรงอิทธิพลของสื่อที่นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
2015-07-28
สีสันสื่อ
เพ็ญนภา หงษ์ทอง เล่าเรื่องสื่อในภาพยนตร์สะท้อนบทบาทบรรณาธิการต่ออนาคตที่รุ่งโรจน์และร่วงหล่นของนักข่าว
2015-06-17
ส่องสื่อโลก
เพ็ญนภา หงษ์ทอง เล่าเรื่องสื่อนอกที่ถูกหลอกด้วยงานวิจัย “หลอกๆ” 
2015-06-08
Subscribe to เพ็ญนภา หงษ์ทอง