อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

รู้ทันสื่อยุคออนไลน์ (5)..ในสายตา ‘อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์’
ส่องสื่อไทย
หมาเฝ้าบ้านยังมีความจำเป็นอยู่ แต่เป็นหมาของผมคนเดียว และทุกคนควรจะเลี้ยงหมาได้แล้ว..สื่อควรเลือกข้างว่ามี Ideology ทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งชัดเจนไปเลย แล้วสู้เพื่อ Ideology อันนั้น..ผู้บริโภคมีสิทธิเลือก..ความจริงมิได้มีเพียงหนึ่งอีกต่อไป..อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ให้ความเห็น
2012-09-12
อนาคตของสื่อไทย: โอกาสของสื่อใหม่ภายใต้การผูกขาดของสื่อเก่า
ส่องสื่อไทย
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ฉายภาพทิศทางการเปลี่ยนแปลงสื่อไทย ทั้งเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อเก่า บทบาทภาครัฐ การเข้ามาของสื่อใหม่ และที่สำคัญความท้าทายที่กำลังเผชิญ
2012-07-20