Skip to main content
มุมวิชาการ
บทวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวของนักข่าวต่างชาติในสถานการณ์การเมืองประเทศไทย  
2014-01-17
ส่องสื่อโลก
รองศาสตราจารย์ สุดา อิชิดะ ผู้อำนวยการโครงการนักข่าวระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแฮมลิน สหรัฐอเมริกา พิเคราะห์โครงการ Drone Journalism กับเส้นแบ่งทางจริยธรรมการหาข่าว และขอบแดนสิทธิมนุษยชน  
2013-04-30
Subscribe to สุดา อิชิดะ