มีเดีย อินไซด์ เอาท์

ฟังสื่อพูด เรื่องสื่อพลาด
MIO คาเฟ่
ด้วยธรรมชาติของสื่อที่ทำงานแข่งกับเวลา ความผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูลย่อมเกิดขึ้นแม้จะมีความระมัดระวังเพียงใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือ เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้ว สื่อควรจะมีท่าทีต่อความผิดพลาดของตนอย่างไร และสังคมควรจะตอบสนองต่อความผิดพลาดและท่าทีของสื่อ หลังจากตระหนักถึงความผิดพลาดนั้นอย่างไร และนี่เป็นประเด็นที่ MIO Cafe ครั้งที่ 7 หยิบมาสนทนาพูดคุยกัน ภายใต้หัวข้อ “ฟังสื่อพูด เรื่องสื่อพลาด”
2013-08-06