Skip to main content
ส่องสื่อไทย
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ถามหาความละเอียดอ่อนของสื่อในการรายงานข่าวประเด็นที่อ่อนไหว หลังพบสื่อไทยไปคนละทางในการรายงานข่าวปราสาทพระวิหาร  
2013-11-13
สีสันสื่อ
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ส่องการเมืองใน “24” ทีวีซีรี่ส์ที่อยู่รอดปลอดภัยข้ามทศวรรษในโลกตะวันตกแล้วย้อนดูการเมืองเรื่องเหนือเมฆในสื่อบันเทิงไทย “ความแตกต่างของของ political thriller ที่สนุกสนานและน่าติดตาม กับเรื่องสั่งสอนศีลธรรม ชี้ผิดชี้ถูก”
2013-01-18
ส่องสื่อโลก
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ นำเสนอบทเรียนกรณี News of the World อดีตสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษที่ละเมิดจริยธรรมสื่อจนถูกสังคมกดดันให้ต้องปิดตัว  พร้อมตั้งคำถามใหญ่ที่สื่ออาจไม่อยากตอบ“หมาเฝ้าบ้านควรมีปลอกคอหรือไม่”
2012-11-30
ส่องสื่อไทย
เมื่อมติชนหยิบข่าวฉาวต่างแดนมานำเสนอ ข่าวที่กล่าวหา “แม่” ผู้นำสหรัฐฯ มีพฤติกรรมทางเพศที่นำไปสู่ข้อสรุปว่า “พ่อ” โอบามาเป็นคอมมิวนิสต์ (ในห้วงยามก่อนการเลือกตั้ง) พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ หยิบข่าวมติชนมาส่องและตั้งข้อสังเกตถึงร่องรอยอันรุนแรงของ “อคติทางเพศ” ผ่านท่าทีและน้ำเสียงของข่าวแปลชิ้นนี้ พร้อมถาม “นี่ใช่ไหม คุณภาพ(สื่อไทย)”
2012-10-02
Subscribe to พิภพ อุดมอิทธิพงศ์